Savākti 10 000 paraksti iniciatīvai par mežizstrādes un jaunaudžu kopšanas pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā

  Latvijas Ornitoloģijas biedrības iniciatīva par mežizstrādes un jaunaudžu kopšanas pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā savākusi nepieciešamos 10 000 parakstus, lai to varētu iesniegt Saeimā, liecina informācija portālā "Manabalss.lv", ko vēsta aģentūra Leta.

Par minēto aicinājumu parakstījušies jau 10 013 cilvēki.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina noteikt vispārēju mežizstrādes un jaunaudžu kopšanas pārtraukumu no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, iekļaujot šo prasību Ministru kabineta (MK) noteikumos "Dabas aizsardzības noteikumi mežu apsaimniekošanā".

Iniciatīvas autoru ieskatā katru gadu valsts mežos vien mežizstrādes dēļ bojā iet vairāk nekā 50 000 putnu ligzdu. Mežizstrādes radītais traucējums ligzdošanas sezonas laikā apdraud arī tos putnus, kuru ligzdas fiziski izpostītas netiek. Piemēram, melnajam stārķim šis ir viens no galvenajiem iemesliem sliktām ligzdošanas sekmēm. 

Lai gan Sugu un biotopu aizsardzības likumā noteikts, ka putnu ligzdu postīšana ir aizliegta, Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā nenodrošina putnu aizsardzību, jo aizliedz mežizstrādi putnu ligzdošanas laikā vien daļā Latvijas teritorijas, piemēram, pilsētu mežos un jūras piekrastē, norāda iniciatīvas autori.

Socioloģisko pētījumu firmas "Latvijas fakti" veiktā aptauja parāda, ka 80% Latvijas iedzīvotāju atbalstītu mežizstrādes pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā. Šo iedzīvotāju vidū ir arī mežu īpašnieki un meža nozares darbinieki, norāda biedrība.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība uzsver, ka, nosakot mežizstrādes miera periodu, tiks īstenotas sabiedrības vairākuma vēlmes un stiprināta pārliecība, ka likumdevējs darbojas sabiedrības, nevis atsevišķu interešu grupu labā. Katru pavasari no bojāejas tiks pasargāti desmitiem tūkstoši putnu ligzdu.

Vietējās ziņas

Uz aluksniesiem.lv pilno versiju