Raižu pilnie 53 kilometri

53 kilometri – tas ir Alūksnes novada pašvaldībai piederošo ceļu un to posmu garums, ar kuru stāvokli ir neapmierināti uzņēmēji pagastos. Pašvaldībai jādomā, kā ceļu stāvokli uzlabot, lai lauksaimnieki un uzņēmēji varētu strādāt veiksmīgāk.
Par ceļa posmiem, kas ir prioritāri uzņēmējiem, deputāti diskutēja maija Tautsaimniecības komitejas sēdē.

Intensitāte nav noteicošais
“Lai visos norādītajos ceļa posmos ieklātu asfalta segumu, nepieciešamas ļoti lielas investīcijas. Tomēr uzņēmēji ir atzinuši, ka šie ceļi ir jāsakārto, tādēļ pašvaldībai būtu svarīgi prioritāri pievērsties tieši šo ceļu stāvoklim. Ir jāsāk strādāt nekavējoties. Pirmais, ko varētu darīt – šajos ceļa posmos izrakt grāvjus, un tuvākajā laikā vismaz šim darbam finansējums jāatrod,” skaidroja domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers.
Tiekoties ar ceļu speciālistiem, viņš pārliecinājies, ka tieši grāvju rakšana ir labākais, ar ko sākt, ja nav pieejams liels finansējums. “Esmu apzinājis izmaksas, tie ir apmēram 5000 eiro uz vienu kilometru. Pareizinot ar kilometru skaitu, apmēram 250 000 eiro. Ne visos posmos jārok grāvji abās pusēs, tādēļ izmaksas būtu arī mazākas. Uzskatu, ka dažu gadu laikā to var izdarīt. Pieļauju, ka dažos no uzņēmēju nosauktajiem posmiem intensitāte nav tik liela, un pagastu vadītājiem varētu šķist, ka tie nav prioritāri, tomēr tā nav – uzņēmējiem tie ir svarīgi. Intensitāte šoreiz nav noteicošais,” norāda Dz. Adlers.

Ceļi – pašvaldības rūpe
Uzņēmēji un lauksaimnieki norādījuši arī uz problēmām ar servitūta jeb privātajiem ceļiem. Neapmierinošā stāvoklī ir 5,1 kilometrs šo ceļa posmu. “Ja mūsu novada uzņēmējiem šie ceļi ir svarīgi un tiem ir liela nozīme, tad vajadzētu izdomāt, kā likumīgi izrādīt rūpes par šiem nelielajiem ceļa posmiem, apsaimniekojot un uzlabojot tos. Uzņēmējiem pašiem nav jārūpējas par ceļu sakārtošanu līdz savām ražotnēm. Par to jādomā pašvaldībai,” pauda Dz. Adlers.
Viņš atzina, ka ikviens uzņēmējs, kurš nodrošina cilvēkus ar darba vietām, pelnījis kvalitatīvu ceļa segumu līdz savām ražotnēm vai lielajām saimniecībām. “Viņi grib būt novērtēti un sadzirdēti. Manuprāt, prioritāte – ceļu sakārtošana jāpaceļ augstāk nekā bijusi līdz šim. Mērķis, uz ko tiekties, – lai līdz katrai lielai saimniecībai vai pietiekami lielam ražošanas uzņēmumam ceļš nākotnē būtu asfaltēts. Tas ir iespējams, protams, piesaistot valsts vai struktūrfondu naudu. To nevar izdarīt divos gados, bet piecos sešos,” teica
Dz. Adlers.

Vajag laukumus un angārus
Uzņēmēji arī izrāda interesi par cietā seguma laukumiem, angāriem un nojumēm, lai pasargātu produkciju no saules, lietus un sniega ietekmes. Ja būtu iespēja, uzņēmēji labprāt nomātu savas teritorijas tuvumā angāru vai laukumu.
“Tās ir uzņēmēju vajadzības, ko varētu īstenot nākamajā struktūrfondu programmā. Līdz šim tādi gadījumi mums ir Jaunlaicenē, kur izveidojām laukumu, Rūpniecības ielā Alūksnē, kur uzcēlām ražošanas ēku. Iespējams, nākamajā plānošanas periodā varam to īstenot,” norādīja Dz. Adlers.

Strādās saimnieciski
Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis skaidroja, ka pirms darbu sākšanas ceļu būvinženieris apsekos ceļu posmus un izvērtēs, kas katrā vietā jāveic. “Kādā vietā izraksim grāvi, kādā nomainīsim caurteku, bet citā varbūt pietiks tikai ar uzbērumu, apauguma noņemšanu vai krūmu izgriešanu. Skatīsimies saimnieciski.
Tas, ka ceļš ir sarakstā, nenozīmē, ka uzlabosim visā garumā, iespējams, darbus veiksim tikai atsevišķos posmos. Šobrīd uzlabosim ceļu stāvokli, lai tad, kad būs vairāk līdzekļu, iesākto turpinātu. Ceļus nevajag tikai uzņēmējiem, tur ir arī mājsaimniecības, daļā ceļu notiek skolēnu pārvadājumi, brauc piena mašīnas,” skaidroja
I. Berkulis.

Ceļu pārņemšana apstājusies
Diskutējot par pašvaldības ceļu stāvokli, deputāts Laimonis Sīpols aicināja nesteigties. “Bija runa, ka valsts atdos pašvaldībām mazāk nozīmīgos ceļus. Tie gan ir sliktākā stāvoklī nekā pašvaldības ceļi, tādēļ jādomā, vai nebūs visdrīzāk nauda jāatvēl tiem, ko grasās atdot,” piebilda L. Sīpols. Viņš raizējas, vai pašvaldībai pietiks finansējuma un iespēju uzturēt arī šos ceļus. Dz. Adlers informēja, ka šobrīd attiecībā uz nododamajiem ceļiem nekādu konkrētu lēmumu nav. “Runa bija par to, ka līdzi ceļam nāks arī finansējums. Nebūtu slikti, ka šie ceļi būtu pašvaldības uzraudzībā, jautājums ir tikai par finansējumu,” norādīja Dz. Adlers.
Arī I. Berkulis norādīja, ka ceļu nodošanas process apstājies. ““Latvijas valsts ceļi” un Satiksmes ministrija bija visām pašvaldībām sagatavojusi sarakstus ar nododamajiem ceļa posmiem, lielākoties V  kategorijas ceļiem. Toreiz ziņojumu neakceptēja un tālāk nevirzīja divu argumentu dēļ, kam iebilda pašvaldības – esošais ceļu stāvoklis, kategoriski atsakoties pārņemt ceļus sliktā stāvoklī, ja vispirms tos nesakārto, un konkrēti jānosaka esošajai mērķdotācijai papildu līdzekļi vismaz piecu gadu griezumā. Šobrīd jaunākas informācijas nav,” teica I. Berkulis.

Jau iepriekš remontēti
Diskusijas par uzņēmējiem svarīgiem ceļa posmiem turpinājās arī maija Finanšu komitejas sēdē. Deputāte Līga Langrate norādīja, ka dokuments ir nepilnīgs un vajadzētu pievienot katram no norādītajiem ceļa posmiem kilometru garumu, ko labos. “Sarakstā ir ceļi, kas pārklājas ar jau iepriekš remontētajiem, piemēram, Malienas pagastā Tomsona pagrieziena ceļš, arī ceļš Mālupe – Purmala,” pauda L. Langrate. Dz. Adlers piekrita, ka Tomsona pagrieziena ceļā daļēji ar Lauku atbalsta dienesta un pašvaldības finansējumu darbi jau veikti. “Toreiz bija domstarpības ar blakus zemju īpašniekiem, kuri neļāva izrakt grāvi, tādēļ toreiz to neizdarīja. Lai iepriekš veiktais neietu zudībā, tad grāvi varētu izrakt tagad. Ja nevienosies ar zemes īpašniekiem tagad – tad diemžēl nevarēs to izdarīt,”  skaidroja Dz. Adlers.
Lēmumprojektu virzīja apstiprināšanai 28. maija domes sēdē.


Uzņēmējdarbībai nozīmīgi ceļi vai to posmi Alūksnes novadā
Alsviķu pagastā: Strautiņu ceļš – Brīdaki – Silaktu ceļš, Strautiņi – Jaunpuntuži – Luki, Alsviķi – Līvkalni, Dzintari – Brīdaki – Liepas 2 – Apes ceļš.
Annas pagastā: Jaunsmiķi – Grēveles.
Ilzenes pagastā: Muiža – Ezerslokas, Jaunzemi – Zvirgzdiņi.
Jaunalūksnes pagastā: Kanaviņas – Lejasšķiņķi, Zariņi – Lenkava.
Jaunannas pagastā: Centra iela, Arāji – Alksnīši, Jaunanna – Eizentāle, Dziļlejas – Kaijas.
Jaunlaicenes pagastā: Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja, Jaunlaicene – Jānīši - Balti.
Kalncempju pagastā: Ermiķi – Letes, Žagatas – Cempji.
Liepnas pagastā: Muiža – Adamova, Muiža – Aizupe.
Malienas pagastā: P41 – Cūku komplekss, Kaķi – Lenkava, Tomsona pagrieziens – Sebežnieki.
Mālupes pagastā: Stradiņš – Grundas, Priedulāji – Kadiķi,
Mālupe – Purmala, Stradiņš – Mišķi.
Mārkalnes pagastā: Ezīšava – Mārkalne.
Pededzes pagastā: Ponkuļi – Puncene, Čistigi – Zagorje,
Stubarova – Šeļehova.
Veclaicenes pagastā: Korneti – Slokas.
Zeltiņu pagastā: Zeltiņi – Zemītes.
Ziemera pagastā: Ziemeri – Šļukums.
Iebrauktuve Alūksnē, Pleskavas ielā.

Avots: Alūksnes novada pašvaldība

Vietējās ziņas

Uz aluksniesiem.lv pilno versiju