Tiešsaistes diskusiju cikls par dezinformāciju - visi video vienuviet

Noslēdzoties Eiropas Parlamenta biroja Latvijā (EPBL) rīkotajam tiešsaistes diskusiju ciklam par dezinformāciju, visi trīs ieraksti tagad pieejami EPBL Facebook lapā. Tos iespējams arī iegult jeb integrēt jebkurā citā interneta vietnē. Informē Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš.

 

Katra no trim diskusijām veltīta dezinformācijas riskiem atšķirīgās auditorijās – senioru vidū, jauniešu auditorijā un starp Latvijas krievvalodīgajiem iedzīvotājiem:

 

·         Tiešsaistes diskusija par senioriem un viltus ziņām: biežākie gadījumi, kā tās atpzīt un neļaut sevi maldināt?

·         Tiešsaistes diskusija jauniešiem par viltus ziņu atpazīšanu un medijpratību

·         Tiešsaistes diskusija par Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju mediju patēriņuun saskari ar dezinfomāciju

 

“Ar šo diskusiju ciklu vēlamies pievērst uzmanību tēmai, kura īpaši aktuāla kļuvusi Covid-19 krīzes apstākļos – arī dezinformācija viegli pārvar valstu robežas, un Eiropas Savienības rīcībai ir liela loma tās apkarošanā. Pirmās divas diskusijas veltītas dezinformācijas izplatībai “riska grupās” – jauniešu un senioru vidū, bet trešā – dezinformācijai plašsaziņas līdzekļos krievu valodā. Latvija tai ir īpaši pateicīgs izpētes lauks. Ceru, ka šis cikls palīdzēs arī lēmumu pieņēmējiem Latvijā un Eiropas Savienībā, lemjot par soļiem cīņā ar dezinformāciju,” norāda EPBL vadītāja Marta Rībele.

 

Papildu informācija

 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ārvalstu iejaukšanos vēlēšanu norisē un dezinformāciju dalībvalstu un Eiropas demokrātiskajos procesos (10.10.2019)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0031_LV.html

 

Tīmekļa vietne EUvsDisinfo dezinformācijas atspēkošanai
https://euvsdisinfo.eu/

 

Ar Covid-19 saistītu faktu pārbaudes tīmekļa vietne
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_lv

 

1.jūnijā darbu sāka Eiropas Digitālo mediju observatorija https://edmo.eu/- tiešsaistes organizāciju tīkls, kas vienuviet pulcē faktu pārbaudītājus, akadēmiķus, dažādas ieinteresētās personas ar mērķi veicināt apmaiņu ar idejām un praksi medijpratības jomā.

Latvijas ziņas

Uz aluksniesiem.lv pilno versiju