Turpina sakopt parku

Turpina sakopt parku

Ilzenieši beidzot sagaidījuši apstiprinājumu Ilzenes muižas parka apsaimniekošanai. Jau ziemā,...

Uz aluksniesiem.lv pilno versiju