Rūpniecības iela 7a

Rūpniecības ielā 7a atradās Meliorācijas PMK-5. Rūpniecības ielā 7- caurlaides ēka.

1990-tajos gados adresē reģistrēta Alūksnes meliorācijas sistēmu valsts pārvalde (likvidēta 1995. gadā); Alūksnes melioratīvās celtniecības valsts uzņēmums (Likvidēts 1997. gadā) DONA G, SIA ražošanas komercfirma (Likvidēta 1997. gadā) SLĪDE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (kravu pārvadājumi, likvidēta 2012. gadā).

2000-jos gados adresē reģistrēta Alūksnes rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES MELIORĀCIJA", Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra.

--------------------------------

 No ilggadēja ēkas saimnieka alūksnieša, meliorācijas sistēmu valsts pārvaldes vadītāja alūksnieša Ilgvara Semaņa atmiņām

Sākotnēji Alūksnes rajona meliorācijas sistēmu valsts pārvalde kopā ar pārvietojamām mehanizācijas kolonām (PMK) atradās Laurencenē. Pirms astoņdesmitajiem gadiem, apmēram 1976. - 1978. gadā, uzbūvēja šo un blakus ēku Rūpniecības ielā, un notika pārcelšanās. Vēlāk, 1989. gadā šīm organizācijām sadaloties, “melioratori” uzbūvēja atsevišķu katlu māju. PMK izvietojās blakus ēkā, tur organizācijai bija arī darbnīcas. Savulaik te ir bijusi arī ēdnīca. Viss, kas vajadzīgs lielām darbinieku masām, kas te apgrozījās.

Pamazām, sākoties otrās brīvvalsts laikam un turpmāk, meliorācijas pārvaldes resursi samazinājās, un telpas tika izīrētas interesentiem. Piemēram, kāds Siguldas uzņēmējs bija plānojis ierīkot maizes ceptuvi, taču tas neīstenojās, jo viņam netika piešķirts kredīts šī nodoma īstenošanai. I. Semanis vērtē - ļoti žēl, jo uzņēmējs tolaik te būtu ieguldījis lielus līdzekļus ēku uzlabošanai, taču tas nenotika.

Astoņdesmito gadu beigās te tika ierīkos autoserviss, ko īstenoja motoklubs “Ape” un motosportisti Levani. Serviss atradās labajā spārnā pirmajā stāvā, savukārt kreisajā pirmajā stāvā, kur pašlaik atrodas laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” birojs, tika iekārtots autodetaļu veikals. Telpas šajā ēkā tika izīrētas arī Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai, kurā strādāja Ivars Ozoliņš, kā arī Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvaldei, vēlāk – Lauku atbalsta dienestam.

2000. gados meliorācijas sistēmas pārtapa par uzņēmumu - Alūksnes rajona sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Alūksnes meliorācija”. I. Semanis stāsta - kamēr te vēl pastāvēja melioratoru uzņēmums, ēka tika uzturēta iespēju robežās. Viņš atminas jumta rekonstrukciju un vērienīgo piķa liešanu uz tā. “Melioratoru” uzņēmums nomainījis arī ēkas logus, kas jau tobrīd bijuši novecojuši. Viņš arī atceras, ka ēkas zālei logi bijuši tik lieli, ka vēlāk jau gāzušies ārā, un novērtē pašreizējos ēkas atjaunošanas centienus. Bijušais ēkas saimnieks atzīst – Alūksnē savulaik nav bijis lielākas zāles par “melioratoru” ēkas zāli, pieļaujot, ka ar to var konkurēt tikai kultūras centrs. “Tolaik dabūjām pirkt speciālas kāpnes, lai varētu piekļūt zāles griestiem,” atminas I. Semanis.

Pēdējais šajā ēkā divtūkstošajos gados palika Lauku atbalsta dienests, pēc kuru pārcelšanās ēka palika tukša. Tā vairākkārt figurējusi izsolēs, taču ilgi nav varējusi sagaidīt savus jaunos īpašniekus. Tagad ēka tiek atjaunota, un pirmais atjaunotās ēkas iemītnieks ir laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” redakcija.No periodikā minētā:

Intervijā (Oktobra Karogs, 29.01.1983) minēts, ka pats 5. PMK (melioratori), kas atradās Rūpniecības 7 (tolaik Šutjko 7), izveidots 1970. gadā, bet uz jauno “bāzi” Šutjko ielā 7 pārceļas 1983. Rakstīts “jauno”, tāpēc var pieļaut, ka ēka tad arī celta (1982?).

Ir arī precīza info, ka “sākot ar 1983. gada 18. februāri, Gaujas meliorācijas sistēmu pārvaldes Alūksnes iecirknis atradīsies Alūksnē, J. Šutjko ielā 7 (5. PMK jaunajā bāzē).” (Oktobra Karogs, 12.02.1983)

1985. gadā ēkā tiek izveidots dabas un meliorācijas metodiskais kabinets (Oktobra Karogs, 20.06.1985). Ir ziņas, ka meliorācijas darbinieki atraduši, izrakuši un sagādājuši pilsētai lielos akmeņus. Piemēram, Saules pulksteņa akmens 700. - gades parkā ir tāds atradums.


Slēpņošanās spēle "Discover the city"

Uz aluksniesiem.lv pilno versiju