Atbildīga par putnu, ko pieradinājusi

Alūksniete Vineta Bumbiša ir liela dzīvnieku mīļotāja. Viņai mājās ir divi sunīši un kaķis, taču tagad Vinetas dzīvoklī nu jau trešo mēnesi dzīvo arī vārnulēns Vasīlijs.

Ar Vasīliju iepazīstas nejauši
“Ar Vasīliju iepazinos pavisam nejauši – maijā biju devusies pie kolēģes darba darīšanās, un viņa stāstīja, ka tepat netālu kaimiņos redzējusi mazu vārnulēnu, kurš, iespējams, izkritis no ligzdas. Abas strādājām, līdz tur, kur atradās vārnulēns, pamanījām veselu vārnu baru, kas taisīja lielu troksni. Sazvanījos ar vetārsti, lai painteresētos, vai drīkstu mazo putnu paņemt pie sevis un mēģināt izaudzināt, jo lidot viņš vēl neprata,” tagad stāsta V. Bumbiša. Saņēmusi apstiprinošu atbildi un izjautājusi arī visu par to, ar ko putnu barot, Vineta sūtīja vīru Andri uz mājām pēc papagaiļa būrīša, kas tolaik stāvēja tukšs.

Ir drošs un draudzīgs
Tā kā ģimene ir ļoti mobila un pārsvarā mēdz uzturēties trīs vietās, putnam tika uzbūvēti vairāki būri, kuros dzīvot un mācīties lidot. Viens no tiem atrodas uz balkona, kas tagad noslēgts ar plastmasas žogu, otrs izbūvēts – dārzā, bet trešais ir pārnēsājams - lielāks, ar ko doties tālākā ceļā. “Sākumā putns nemācēja ēst, tādēļ barību viņam likām knābī, barojām, līdz viņš saprata, kā to darīt pašam. Sazinājos ar kādu sievieti Rīgā, kura audzē vārnas. Viņa ieteica putnu  papildus barot arī ar cāļa kakliem  un dārzeņiem, lai viņš saņemtu vitamīnus. Nu Vasīlijs iemācījies sadzīvot ar suņiem un mūsmāju kaķi, ko arī paņēmām no ielas,” atklāj V. Bumbiša un smej, ka nezina gan, vai tas patiesi ir Vasīlijs, iespējams, ka tomēr - Vasiļisa.

Pie labas dzīves ātri pierod

Stāsta, ka vārnas pie labas dzīves ātri pierodot, tādēļ projām lidot negrasoties. Tomēr Bumbišu ģimene Vasīliju mājās nekad neatstāj vienu, vienmēr ņem līdzi. Tagad, kad viņš jau ir pieradis un nedaudz iemācījies lidot, dārzā no būra viņu mēdz arī palaist brīvībā. “Projām no mums viņš neraujas. Uzlido priedē, pasēž un atkal ir atpakaļ. Baidos gan, ka netiek kāda sveša kaķa nagos, tādēļ viņu ļoti pieskatu. Esmu atbildīga par putnu, ja paņēmu mazu, tad jāizaudzina,” stāsta Vineta.

Cerēs, ka “puiciņš” atgriezīsies
Vineta saprot, ka vārnas ir putni, kas dzīvo brīvā dabā, tādēļ pie vetārsta interesējās par iespēju putnu palaist brīvībā. “Vetārsts norādīja, ka augusts varētu būt īstais laiks, kad putns būs gatavs lidošanai. Viņš brīvībā jāpalaiž no tās vietas, kur pastāvīgi dzīvo, jo vārnām  ir tendence atgriezties uz vietu, kur tā barota. Pašlaik balkonam uzmeistarots nožogojums, bet augustā plānoju tajā izgriezt caurumu, lai tad, kad Vasīlijs vēlēsies, var pats izlidot un atkal atgriezties. Bažas ir lielas, jo vārnas ticot, ka visi suņi,  kaķi, citi dzīvnieki un cilvēki ir labvēlīgi noskaņoti... Ja neatgriezīsies, tomēr cerēšu, ka “puiciņš” kādreiz atkal atlidos mūs apraudzīt,”  par savu mīluli stāsta Vineta.

Palīdzēsim ķepaiņiem!

Uz aluksniesiem.lv pilno versiju