Izsludināts projektu pieteikumu konkurss valsts pētījumu programmai "Latvijas kultūra - resurss valsts attīstība"

Latvijas Zinātnes padome izsludinājusi valsts pētījumu programmas "Latvijas kultūra - resurss valsts attīstība" projektu pieteikumu atklāto konkursu, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Tajā norādīts, ka valsts pētījumu programmas "Latvijas kultūra - resurss valsts attīstība" virsmērķis ir Latvijas mākslas un kultūras kapitāla efektīva izmantošana Latvijas ilgtspējīgai attīstībai. 

Konkursā var piedalīties Latvijas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

Konkursam pieejamais kopējais piešķirtais valsts budžeta finansējums ir 1 075 350 eiro 24 mēnešu periodam.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 13.jūlijs.

Kultūra

Uz aluksniesiem.lv pilno versiju